top of page

Velkomen til Søre Lia  seterveger

Søre Lia seterveg med sideveger er eit nett av 25 km med setervegar til om lag 10 seterstular på vestkjølen i Sør-Fron. I området er det om lag 70 setre, 300 hytter, 30 fiskevatn og mange mil med skiløyper og turstigar. Bom inn på vegen ved Bjørnstulen. Bomavgift betalast ved innkjøring ved Bjørnstulen. Utkjøring er gratis. 

bottom of page